• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Tranh đồng

Chữ thọ bằng đồng

Chữ thọ bằng đồng

Mã hàng   : P46

Giá   : Liên hệ

Mua hàng

Chi tiết sản phẩm

Có những kẻ còn ít tuổi mà sống không biết ngày mai, suốt ngày vùi đầu vào internet và ngủ và đủ thứ tệ hại khác có thể nảy sinh. Loại người này có phải đang sống hay đã chết rồi?
Con người chỉ cảm nhận được hạnh phúc khi họ ý thức được rằng mình sống có ích cho đời, không làm phương hại đến xã hội và người khác, kể cả con cháu, họ hàng mình. Người đã nhận biết được như vậy, chính là người sống có lương tâm, chứ đừng đòi hỏi điều gì quá cao xa ở con người. Biết cái gì thì nói là biết, không biết cái gì thì nói là không biết - đó chính là người thông thái.

Có những kẻ còn ít tuổi mà sống không biết ngày mai, suốt ngày vùi đầu vào internet và ngủ và đủ thứ tệ hại khác có thể nảy sinh. Loại người này có phải đang sống hay đã chết rồi? Những kẻ thất tình, nghiện ngập, đua xe dẫn đến cái chết thì loại này chúng ta không thể gọi là đoản thọ mà là bất hiếu, bất nhân, gây hoạ cho người khác và cho gia đình bằng tiếng xấu khó mà gột rửa được, còn vang vọng qua miệng thế gian không biết bao giờ tan.

Còn theo kinh thi, ban đầu chữ Thọ là lời chúc tụng cho sự nghiệp của các bận vua chúa nhưng về sau đã chuyển thành lời chúc của muôn dân.

Kích thước(60X60, 80X80,100X100 Cm)
Kích thước và kiểu dáng tuỳ theo yêu cầu của khách hàng
Các thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo