• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Tranh đồng

VINH QUY BÁI TỔ

VINH QUY BÁI TỔ

Mã hàng   : P79

Giá   : Liên hệ

Mua hàng

Chi tiết sản phẩm

- Vinh Quy Bái Tổ không chỉ là vinh dự cho vị tân khoa này, cho cha mẹ, họ hàng, làng xóm, mà còn là dịp để vị tân khoa tỏ bày lòng biết ơn đối với Tổ tiên, Cha mẹ và Thầy dạy theo đúng đạo lý Việt Nam: "Công cha, Nghĩa mẹ, Ơn thầy".

- Dân tộc Việt Nam rất hãnh diện với truyền thống văn hóa này.