• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Giới thiệu

Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ HOÀNG ANH
Tên viết tắt: CNC Co.,Ltd
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Hình thức:

- Công ty công nghệ Hoàng Anh là một công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

- Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn đã cam kết vào công ty.

- Phần góp vốn của các thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại điều lệ này.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phiếu.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.