• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Kim loại màu

Đồng tấm cathode

Đồng tấm cathode

Mã hàng   : P93

Giá   : Liên hệ

Mua hàng

Chi tiết sản phẩm

Tiêu chuẩn LME Loại A.
Hàm lượng: Min 99,97 - 99,99%
Công dụng: là nguyên liệu chung nhất để sản xuất các sản phẩm về đồng.
Tiêu chuẩn sản xuất áp dụng: JIS, ASTM, BS, DIN