• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Tranh đồng

Quan vân trường

Quan vân trường

Mã hàng   : P48

Giá   : Liên hệ

Mua hàng

Chi tiết sản phẩm

Quan Công là một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử tín ngưỡng tam giáo. Ông đều được cả Nho - Lão - Phật cùng thờ. Nho giáo coi ông là biểu tượng toàn bích của Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín - Dũng.
Quan Vũ cũng gọi là Quan Công, tự Vân Trường, là thuộc hạ thân tín của Lưu Bị (thời Tam Quốc), khi còn sống là một trong Ngũ hổ tướng của nhà Tây Thục (Quan Vũ, , , và ). Quan Công về sau bị tướng Đông Ngô là Lã Mông lập kế chém chết. Danh tướng Tây Thục này sau khi mất đã được dân gian truyền tụng nhiều câu chuyện hiển linh huyền thoại. Quan Công là một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử tín ngưỡng tam giáo. Ông đều được cả Nho - Lão - Phật cùng thờ. Nho giáo coi ông là biểu tượng toàn bích của Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín - Dũng. Bình sinh chỉ là Hán thọ đình hầu, Quan Vũ qua các thời đại sau ngày càng được sùng kính, suy tôn. Hoàng đế Quang Tự nhà Thanh còn phong mỹ tự cho Quan lão gia tới 26 chữ, không đọc hết được trong một hơi: “Trung nghĩa thần vũ Linh hựu nhân nghĩa Hiển uy hộ quốc Bảo dân tinh thành Tuy tĩnh dực tán Tuyên đức Quan thánh Đại đế”.

 Kích thước 72 X 110, tranh thúc nổi bằng đồng
Kích thước và kiểu dáng tuỳ theo yêu cầu của khách hàng
Các thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo