• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Ferrous metals

Copper cathode plate

Copper cathode plate

Code   : P93

Price   : Contact

Purchase

Product Details

Tiêu chuẩn LME Loại A.
Hàm lượng: Min 99,97 - 99,99%
Công dụng: là nguyên liệu chung nhất để sản xuất các sản phẩm về đồng.
Tiêu chuẩn sản xuất áp dụng: JIS, ASTM, BS, DIN